ٖ

-    Bivác Ensemble |     آنسامبـــــــل بیـــــــــــواک   -

رکسانا ریحانیان - ویولا

پیشینه‌ی هنری

بیوگرافی

اركستر سمفونيك تهران ،ا

اركستر ملى ،ا

 اركستر فيلارمونيك ايرانيان،ا

 ، اركستر شهر تهران

، اركستر انجمن فرهنگى ايران اتريش

 اركستر سينفونيا،ا

، اركستر نيلپر

 ، كوارتت گالاميان

كوارتت ژوان (انجمن فرهنگى ايران فرانسه

و…ا

رکسانا ریحانیان (زاده‌ی ۱۳۶۷، تهران)  ویولیست  و مدرّس موسیقی، فراگيرى ويولا و ويولن را از ١٢ سالگى زير نظر اساتيد تيمور پورتراب، عمادرضا نكويى, ستاره بهشتى شروع کرد و  تحصیلات عالی موسيقى را در دانشگاه هنر ادامه داد.ا

 از سال ۱۳۸۵، به تدريس ويلن، ويولا، سلفژ، آنسامبل و همچنین ارف و موسیقی کودک پرداخت و تا کنون سابقه‌ی همکاری با ارکسترهای معتبر، اجراهای صحنه‌ای و ضبط‌های استودیویی متعدّدی را در کارنامه‌ی خود دارد.ا

رکسانا ریحانیان، ازآذرماه ۱۳۹۷، به عنوان سولیست ویولا، در آنسامبل بیواک فعّالیت دارد.ا

All Rights Reserved © 2020  Bivác Records ‌ I Powered by bivacmusic.com